Фирмена структура

Фирмена структура

Разумната организационна структура прави разделението на труда и отговорностите на всички отдели на компанията ясно, осъществява ефективно управление на изпълнението и съчетава растежа на служителите с организационните цели.

Фирмена структура